سال جهش تولید
دنارت، دیه ای است از جمله دیه‌های کراج (کرارج) شهرستان اصفهان، در کنار رودخانه‌ی زاینده رود و در جنوب جاده اصفهان به براآن و رویدشت که محیطی بسیار باصفا و سرسبز دارد....
در اصفهان دو باغ­نگار داشته­ایم یکی در چهارباغ صدری و یکی در قسمت جنوبی سی­و­سه­پل در چهارباغ بالا.